Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych i reklamowych - zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej.

×

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. DEFINICJE

 


1. Administrator – Foto Kolor Witold Szafran ul, Promienna 7a, 87-800 Włocławek

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie określające tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, login internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie .

3. Polityka –  Polityka prywatności.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www. fotokolor.pl

6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis internetowy fotokolor.pl

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 

1. Użytkownik korzystając z Serwisu internetowego fotokolor.pl pozostawia swoje dane. Administrator korzysta z danych w celu świadczenia oferowanych przez Serwis usług, a także  do gromadzenia informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Przedstawiamy szczegóły gromadzonych danych podczas korzystania Użytkownika z Serwisu fotokolor.pl 

 

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 

1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu fotokolor.pl przetwarzane są przez Administratora, aby:

a) świadczyć usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie:

b) w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu;

c) w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy - podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

d) w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

e) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 
f) w celach marketingowych Administratora – podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych Administratora. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z realizacją oferowanych przez Administratora usług oraz  w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

IV. REJESTRACJA W SERWISIE 

 

1.Użytkownik rejestrując się w Serwisie fotokolor.pl  proszony jest są o podanie danych do utworzenia i obsługi konta ( w tym adresu email), wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym momencie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2. Konto w Serwisie można również utworzyć poprzez portal społecznościowy Facebook. W takim wypadku Serwis pobierze z konta Użytkownika w Facebook  dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Poprzez samodzielną zmianę ustawień wtyczki Użytkownik może w łatwy sposób rozszerzyć zakres pobieranych danych o takie, które mogą być przydatne przy korzystaniu z funkcjonalności konta w Serwisie.

3.Użytkownik może umieścić  w Serwisie dane osobowe osób trzecich – do realizacji wysyłki zamówienia (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), jednak może to uczynić pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Złożenie zamówienia przez Użytkownika Serwisu fotokolor.pl uwarunkowane jest z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie tych danych ( imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty email) jest wymagane w celu przyjęcia i realizacji zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. 

 

VI. PLIKI COOKIES 


 1. Cookies, to małe pliki tekstowe, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu.


 Informacje zawarte w cookies zawierają jedynie informacje o aktywności użytkownika w Internetowym serwisie informacyjnym, z którego zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.


Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z Internetowych serwisów informacyjnych i usługi bankowości elektronicznej - serwisu internetowego Inteligo, oraz zwiększenia bezpieczeństwa usługi bankowości elektronicznej - serwisu internetowego, a także minimalizacji uciążliwości reklam. Zbieraniu i przechowywaniu nie podlegają dane finansowe ani dane identyfikujące lub pozwalające na identyfikację użytkowników tych serwisów.


W Internetowych serwisach informacyjnych stosowane są pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowych serwisów informacyjnych niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies. W Internetowych serwisach informacyjnych stosowane są dwa anonimowe cookies, wyłącznie do użytku przez te serwisy.

Przeglądarka pozwala rozróżnić następujące pliki cookies:
- cookies sesyjne, tymczasowe - niezapisywane na dysku, potrzebne by utrzymać kontekst sesji użytkownika; są one bardzo często wykorzystywane przez różne serwisy ze względu na specyfikę protokołu HTTP, którym transmitowane są strony WWW,
- cookies stałe - czyli takie, które nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez serwis w przyszłości, wśród których wyróżniamy:
- cookies w obrębie danej domeny (first party) - serwis konfiguruje cookies tylko na własne potrzeby,
- cookies w obrębie zewnętrznej domeny (third party) - serwis umieszcza cookies żeby mogło być wykorzystane w innych serwisach.

Logi systemów.
Logi systemów, czyli rejestr zdarzeń - utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących strony WWW. Zawierają one takie dane jak adres IP, z którego nastąpiło wejście na daną podstronę, adres tej strony oraz czas połączenia. Logi systemów wykorzystywane są przez Bank w szczególności w celach statystycznych. Analiza logów systemów pozwala także dopasować zawartość strony WWW. oraz prezentowanych treści marketingowych do preferencji użytkowników.

 

VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU fotokolor.pl

 

1. Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na adres email: fotokolor@fotokolor.pl lub telefonicznie (+48) 608 500 662.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA SERWISU fotokolor.pl

1.Realizacja usług świadczonych przez Serwis wymaga powierzenia Danych Użytkownika innym podmiotom: dostawcy systemu informatycznego obsługującego Serwis fotokolor.pl, bankom,operatorom płatności internetowych oraz firmom kurierskim czy świadczącym usługi pocztowe.


VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 

1. Ochrony danych osobowych poza EOG posiada odmienne zasady prawne. Dlatego Administrator może przekazać dane jedynie, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a). współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

5. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne, w szczególności , aby:

a)dane były poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

b)uzyskane tylko dla celów realizacji zamówień i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) przechowywane nie dłużej niż to niezbędne,

d) przechowywane bezpiecznie

e) nie transferowane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez odpowiedniej ochrony.

 

X. BEZPIECZEŃSTWO KONTA UŻYTKOWNIKA

 

1. Rekomendacje:

a) utworzenie hasła zabezpieczającego dostęp do konta Użytkownika Serwisu fotofachman.pl uniemożliwiającego odgadnięcie go przez osoby trzecie. Takie hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne.

b). zachowanie loginu i hasła do konta Użytkownika w tajemnicy i nieprzekazywanie tych danych osobom trzecim

c) wylogowanie się z Serwisu po każdej zakończonej sesji . Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się z Serwisu fotokolor.pl 

d) korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularne skanowaniu komputera lub innego urządzenia w celu usunięcia zagrożeń.


XI. DANE KONTAKTOWE

 

1. Do kontaktu z Administratorem prosimy korzystać z email fotokolor@fotokolor.pl , telefonicznie (+48) 608 500 662 , lub korespondencyjnie:
Foto Kolor Witold Szafran, ul. Promienna 7a, 87-800 Włocławek 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt j.w 

 

XII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.